Архив рубрики: Конкурсні роботи 2015

084 — Хазяйка мідної гори (2 шт.)

084-01 - Хазяйка мідної гори
084-01 — Хазяйка мідної гори
084-02 - Хазяйка мідної гори
084-02 — Хазяйка мідної гори

Зображення нанорельєфу поверхні поруватого фосфіду індію. Кристал було оброблено електрохімічним травленням у розчині плавикової кислоти. У результаті на поверхні було сформовано розгалужену систему пор та нанокластерів. Фотографії наноструктур було отримано на растровому електронному мікроскопі JSM-6490. Збільшення у 650 разів.

01 – оригінал,

02 – оброблено за допомогою програми Photoshop

076 — Мікрофотографії (9 шт.)

076-01 - Мегаспорангій папороті сальвінії плаваючої Salvinia natans (L.) All.
076-01 — Мегаспорангій папороті сальвінії плаваючої Salvinia natans (L.) All.
076-02 - Мікроспорангій папороті сальвінії плаваючої Salvinia natans (L.) All.
076-02 — Мікроспорангій папороті сальвінії плаваючої Salvinia natans (L.) All.

 

076-03 - Загальний вигляд спорокарпіїв (сорусів) сальвінії плаваючої Salvinia natans (L.) All.
076-03 — Загальний вигляд спорокарпіїв (сорусів) сальвінії плаваючої Salvinia natans (L.) All.
076-04 - Верхівка стробіла спороносного пагона Equisetum arvense L.
076-04 — Верхівка стробіла спороносного пагона Equisetum arvense L.
076-05 - Фрагмент поперечного перерізу кореневища хвоща польового Equisetum arvense L.
076-05 — Фрагмент поперечного перерізу кореневища хвоща польового Equisetum arvense L.
076-06 - Клітина залозистого шлуночка курчати
076-06 — Клітина залозистого шлуночка курчати
076-07 - Кристали золота
076-07 — Кристали золота
076-08 - Кристали оксиду титану
076-08 — Кристали оксиду титану
076-09 - Вуглецеві нанотрубки
076-09 — Вуглецеві нанотрубки

Фото 01, 02, 03, 04, 05 — сканувальний електронний мікроскоп JEOL JSM 6060 LA. Фото 06, 07, 08, 09 — трансмісійний електронний мікроскоп JEOL JEM 1230.

066 — Магнітна мікро- та наноструктура поверхонь

066 - Магнітна мікро- та наноструктура поверхонь
066 — Магнітна мікро- та наноструктура поверхонь

Зареєстрована засобами магнітної силової мікроскопії: смугові та бульбашкові магнітні домени в плівці залізо ітрієвого гранату (мітка 20 мкм); магнітний запис інформації на жорсткому диску ємністю 1.2 Гб (мітка 5мкм) та ємністю 120 Гб (мітка 1 мкм).

Одним із напрямів застосування залізо ітрієвих гранатів є їх використання у приладах спінової наноелектроніки в надвисокочастотному діапазоні. Скануюча магнітна силова мікроскопія (МСМ) дозволяє вивчати процеси, які відбуваються у цих структурах в залежності від технологічних параметрів отримання та направленої модифікації. У царині магнітного запису інформації МСМ може виступати як діагностичним приладом, так і інструментом для надщільного запису та зчитування інформації.