УМОВИ КОНКУРСУ

Крайній термін подання фотографій на конкурс — 15 квітня 2015 року.

Кожен автор може надіслати на конкурс опублікованоі або неопубліковані наукові фотографії, а також зроблені спеціально для конкурсу. Серія фотографій, що ілюструють явище у динаміці, вважається однією конкурсною роботою.
Фотографії надсилаються в електронному форматі з роздільністю 300 dpi. Якість цифрового зображення має дозволити надрукувати фотографію форматом не менше А3 для експонування на виставці. Виняток складають мікрофотографії, в яких розмір зображення обмежений фізичними можливостями приладу.

Для участі в конкурсі необхідно надіслати конкурсні матеріали на адресу konkurs@kt.kharkov.ua і супроводити їх інформацією про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса, телефон.

Надсилати фотографію треба у форматі “tif” або “jpg”. Об’єм кожного файлу не повинен перевищувати 5 мегабайт.
Фотографія має супроводжуватися назвою та стислим (не більш ніж 2000 символів з інтервалами) описом: що зображено, у якому масштабі, якою технікою знято та яке явище демонструє.
Фотографії, надіслані на конкурс, та анотації (без зазначення прізвищ авторів) будуть розміщатися на сайті.

Фотографії, надіслані на конкурс, не рецензуються. Оргкомітет має право використовувати фотографії, надіслані на конкурс, для формування фотовиставок з обов’язковим зазначенням автора робіт.